A7R III
A7R IV
70-200mm f/2.8
16-35mm f/2.8
EF 200mm f/2L Canon w/ Sony Converter
EF 85mm f/1.2
EF 24-70mm f/2.8


dennylogoChroma-Key Green Vinyl Photo Backdrop
     Other Backdrops & Floors

BuffLogo
Einstein E640 Flash Units

proselectlogo